Informaticus - Systeembeheerder

Fulltime
Non-profit
Uw rol

Als informaticus - systeembeheerder ben je mee verantwoordelijk voor het beheer en de verdere uitbouw van de ICT-infrastructuur en sta je ook in voor de tweedelijnsondersteuning van de helpdesk.

Je zorgt voor de bedrijfszekerheid van de systemen en verzorgt samen met je collega’s voor de installatie, de customisatie en het onderhoud van hard- en software.

Concreet bestaat je takenpakket uit:
• marktopvolging van nieuwe ICT technologieën
• advies geven over ICT technologieën en ze eventueel introduceren
• meewerken aan de uitbouw en het onderhoud van nieuwe ICT architecturen
• installatie, configuratie en beheer van server en client computersystemen
• installatie, configuratie en beheer van databank systemen
• deployment van applicaties en systemen
• voorbereiden en uitvoeren van migraties (besturingssysteem, database, applicaties, …)
• lokaliseren van technische problemen en zoeken naar oplossingen
• Beheer en controle van software licenties
• meewerken aan het implementeren van het informatieveiligheidsbeleid


Wie we zoeken

- Je hebt een masterdiploma, bij voorkeur in een ICT-gerelateerde richting, of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid

- Je hebt minimaal twee jaar relevante ervaring in systeembeheer

Je hebt een goede kennis van één of meerdere van de volgende domeinen en/of bent bereid deze op korte termijn te verwerven:
• Microsoft besturingssystemen (client en server)
• Web technologieën (MS IIS, e-loketten, ...), Cloud technologieën (MS Azure, ...) en virtualisatie technieken (MS Hyper-V Failover Cluster, ...)
• Microsoft SQL Server databanken (systeem setup, -administratie en DBA), eventueel ook IBM DB2
• Microsoft Active Directory, domeinbeheer, beheer Microsoft Office365
• scripting (PowerShell), group policy en automatisering van het systeembeheer in het algemeen
• Informatieveiligheid - algemeen, AVG, Cloudaspecten, authenticatie (e-ID, MS ADFS, ...), authorisatie, DRC, firewall, ...
• Netwerken en netwerkbeheer
• Configuration en performance management
• Licentiebeheer
• Technologieën (MS Web Application Proxy, ...) voor de ondersteuning van plaats- en tijdsonafhankelijk werken (PTOW)
• Algemene kennis van hardware, netwerkarchitectuur, databank technologie, andere dan reeds vermelde Microsoft producten, backup producten en strategieën, ...

U wordt gedreven door:

Energie

& Kennis

& Structuur


Wat we bieden

- Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.
- Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
- Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar , bovendien heb je ook vakantie tussen Kerst en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
- Je hebt de mogelijkheid tot telewerken.
- Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.
- Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
- Je wordt aangeworven of overgeplaatst in de graad van informaticus (rang A1) met de bijbehorende salarisschaal A121.
- Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten en kan tot maximaal 20 jaar verloond worden. Je aanvangssalaris is minimaal 3738,11 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
- Je eerste twaalf maanden vormen een proefperiode met een individueel vormingsprogramma. De proeftijd is niet van toepassing indien je reeds als Vlaams ambtenaar in dezelfde of een hogere rang als de vacature bent tewerkgesteld.
- Word je aangeworven via de externe mobiliteit, dan bedraagt de proefperiode maximum 3 maand.
- Indien je solliciteert via horizontale mobiliteit, dien je de functie ten laatste drie maanden na datum van de selectiebeslissing op te nemen
- Deze procedure voldoet aan de voorwaarden van een objectief wervingssysteem en geeft toegang tot toekomstige statutaire bevorderingsprocedures.


Over ons

De VLM is een Vlaamse overheidsorganisatie die werkt aan een levenskrachtig platteland en een duurzame open ruimte waar het goed is om te wonen, te werken, te ontspannen en elkaar te ontmoeten.
Vlaanderen heeft een hele eigen structuur met vele, vaak kleine, historische steden die dicht bij elkaar liggen met tussenin vele stukjes open ruimte. We moeten zorg dragen voor deze open ruimte die steeds meer onder druk komt te staan. Verstedelijking en bebouwing blijven in Vlaanderen, meer dan elders in de wereld, toenemen. De ruimte voor natuur en landbouw wordt steeds schaarser, terwijl de vraag er naar groter is.
Open ruimte is nodig voor voedselproductie en energiewinning, om de gevolgen van klimaatverandering te beperken, om planten- en diersoorten te behouden. Mensen verlangen ook naar groen en water in de buurt, om er te wandelen, te fietsen en te ontspannen.
De VLM is een bruggenbouwer. In gebieden waar milieu, economie, natuur en verstedelijking samenkomen en met verschillende belanghebbenden komen wij tot een mooi resultaat. Zo werken wij aan een goede omgevingskwaliteit.
VLM’ers zijn professionals met passie voor hun vak. Door die verschillende specialisten kunnen we oplossingen op maat van het gebied en de betrokkenen uitwerken. We werken hier samen aan, samen met onze vele partners, de burgers en de politiek maar ook intern. De samenwerking van onze specialisten vormt de basis van onze geïntegreerde aanpak. Samen kunnen we complexe opdrachten aan om de omgevingskwaliteit te verbeteren.
Om dit te realiseren, passen we elke dag opnieuw de waarden openheid, daadkracht, vertrouwen en wendbaarheid toe.
We stimuleren de verbetering van de omgevingskwaliteit in Europa door samenwerking met internationale collega's.

Onze informatica-afdeling heeft een 40-tal medewerkers die, samen met externe consultants, instaan voor het digitaliseren van deze kerntaken. We ontwikkelen websites, loketten en interne toepassingen ten dienste van burgers, bedrijven en interne medewerkers.

Onze locatie
Koning Albert II-laan Consciencegebouw Brussel
Solliciteer

Kunnen we u ergens mee helpen?

Neem contact op via (+31) 020 - 530 0500 (NL) of via (+32) 038 - 081 758 (BE)
Van maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 uur en 18:00 uur.