Privacy Statement en Cookie Beleid
&Work BV

Versie 11 december 2019

 1. Privacy Statement

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die &Work B.V. verwerkt voor de hieronder genoemde doeleinden. &Work is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Wij zijn gevestigd te Amsterdam en staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58242570.

Onder ‘persoonsgegevens’ verstaan wij alle informatie waarmee jij als individu kan worden geïdentificeerd. Dit Privacy Statement beschrijft op duidelijke wijze hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan, onder meer met betrekking tot de vraag welke gegevens wij verwerken, voor welke doeleinden we dat doen en hoe wij de gegevens beveiligen.

Wanneer je persoonsgegevens via onze website, via email of op andere wijze aan ons verstrekt, erken je dit Privacy Statement te hebben gelezen en begrepen en verleen je ons toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken volgens de in dit Privacy Statement beschreven wijze. Je bent niet verplicht je persoonsgegevens aan ons te verstrekken, dit kan alleen tot gevolg hebben dat wij onze dienstverlening niet optimaal op jou af kunnen stemmen en je niet van al onze diensten gebruik kunt maken.

In dit Statement kun je meer lezen over 1) welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden, welke grondslag van toepassing is en met wie wij de gegevens delen, 2) hoe we jouw gegevens beschermen, 3) hoe lang we de gegevens bewaren, 4) welke rechten aan jou toekomen en 5) onze contactgegevens.

 1. Welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden, welke wettelijke grondslag is er voor de verwerkingen en met wie delen wij ze eventueel?

Wij verwerken verschillende persoonsgegevens met het hoofddoel om talenten aan werkgevers te koppelen en gerelateerde en versterkende diensten te kunnen leveren op gebied van arbeidsbemiddeling. In overleg met onze klant en de kandidaat streven wij binnen het gehele wervingsproces naar een kwalitatief hoogstaande dienstverlening gekoppeld aan snelheid, effectiviteit en resultaat.

Het hangt af van de manier waarop je gebruik maak van onze dienstverlening en/of website, welke gegevens we van je verwerken. Deze situaties beschrijven we hierna. We delen jouw persoonsgegevens niet zonder jouw toestemming met andere partijen dan die we hieronder noemen. Ook zullen we jouw persoonsgegevens niet aan derden verkopen voor marketingdoeleinden.

Naast de hieronder beschreven situaties, worden persoonsgegevens mogelijk gedeeld in geval van:

 1. Een zakelijke overdracht: persoonsgegevens kunnen onderdeel zijn van de over te dragen activa in geval van verkoop, fusie, reorganisatie of ontbinding van onze onderneming of een vergelijkbare situatie gerelateerd aan onze onderneming;

 2. Wettelijke verplichtingen: indien dit wettelijk wordt vereist of indien wij gerechtvaardigd overtuigd mogen zijn dat het delen van de persoonsgegevens noodzakelijk is om (i) te voldoen aan een wettelijke verplichting (ii) om onze rechten of eigendom te beschermen en te verdedigen, (iii) in dringende situaties te handelen om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de website of het publiek te beschermen, of (iv) te beschermen tegen wettelijke aansprakelijkheid, kunnen persoonsgegevens worden geopenbaard of gedeeld.

 1. Wanneer je alleen onze website bezoekt

Wanneer je onze website bezoekt, verzamelen we een beperkte hoeveelheid gegevens via het gebruik van cookies. Het gaat dan bijvoorbeeld om jouw IP-adres, geschatte locatie (op basis van IP-adres), de internetbrowser die je gebruikt en je websitegedrag en activiteiten (zoals clicks, pageviews en zoekopdrachten, inschrijving, sollicitaties, favoriete vacatures en instellen van een e-mailalert). Wij mogen deze gegevens verwerken omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben, namelijk de website verbeteren en deze beter af stemmen op jouw behoeftes en wensen, of omdat wij jouw toestemming hiervoor hebben gevraagd. Indien je wilt weten welke cookies je accepteert, of indien je cookies wilt uitschakelen, kun je dit doen via jouw browserinstellingen.

Klik hier om meer te lezen over cookies in ons Cookie Statement.

 1. Wanneer je als kandidaat direct solliciteert op een vacature van een werkgever of een account aanmaakt op onze website

Wanneer je direct wil solliciteren op een vacature of een account aanmaakt onze website, vragen wij je de volgende (persoons)gegevens in te vullen om een account voor je aan te maken:

 • Voor- en achternaam;

 • Adres;

 • Telefoonnummer;

 • E-mailadres;

 • Woonadres*;

 • Cv met de daarin door jou beschreven (persoons)gegevens;

 • Functietitel*;

 • Ervaringsniveau*;

 • Soort dienstverband*;

 • Je motivatie voor de vacature*;

 • Correspondentie over je sollicitatie*;

 • Hoe je ons kent;

 • Optin-gegevens.

* De gegevens met een sterretje vragen wij alleen indien je direct solliciteert op een vacature.

Met welk doel?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens om onze taken als arbeidsbemiddelaar te kunnen uitvoeren. Meer specifiek verwerken wij jouw persoonsgegevens om:

 • Je te kunnen identificeren en jouw geschiktheid voor een functie te kunnen onderzoeken wanneer je direct solliciteert op een vacature;

 • Je te kunnen identificeren en beoordelen voor bestaande en toekomstige functies bij werkgevers;

 • Een account voor je te kunnen aanmaken en je zo op te kunnen nemen in ons bestand;

 • Je te kunnen bemiddelen naar werk (dit doen we zowel per e-mail als telefonisch of per WhatsApp/sms);

 • Een screening te kunnen uitvoeren (als dat noodzakelijk is);

 • Je voor te kunnen stellen aan een potentiële werkgever;

 • Jouw persoonlijke ontwikkeling te kunnen stimuleren door je tests aan te bieden;

 • Je via e-mail relevante informatie te sturen, zoals Job-alerts, rapportages en berichten over events.

Welke grondslag?

De rechtsgrond voor onze verwerking van jouw persoonsgegevens voor bovengenoemde doeleinden is het uitvoeren van de afspraken c.q. overeenkomst die we met jou hebben met betrekking tot arbeidsbemiddeling of ons gerechtvaardigde belang. Als wij jouw gegevens verwerken op grond van ons gerechtvaardigd belang, heb je het recht om op ieder gewenst moment bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens. Het maken van bezwaar heeft alleen geen invloed op de rechtmatigheid van onze verwerking voorafgaande aan die intrekking.

Aangezien we je graag zo goed en effectief mogelijk willen helpen bij het vinden van een nieuwe baan en dus de overeenkomst die we met jou hebben zo goed mogelijk willen uitvoeren, beschouwen we jouw toestemming voor het versturen van aan onze diensten verbonden mailingen, bijvoorbeeld een vacaturemailing of een Job Alert, als gegeven, tenzij je hiertegen bezwaar maakt of totdat je deze toestemming intrekt. Het voordeel van de vacaturemailing is dat dit ons in staat stelt om je bestaande en toekomstige vacatures voor te stellen, waardoor de kans dat we een nieuwe baan c.q. interessante werkgever voor je vinden aanzienlijk groter wordt. Je kunt jouw toestemming op ieder moment intrekken middels het versturen van een e-mail naar privacy@andwork.com.

Met wie delen wij de persoonsgegevens (eventueel)?

 • We delen jouw (persoons)gegevens met partijen voor zover dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de arbeidsbemiddeling of de door jou gevraagde diensten, bijvoorbeeld in het kader van een sollicitatie aan een opdrachtgever c.q. potentiële werkgever of (externe) dienstverleners die (een deel van onze) diensten uitvoeren, zoals bijvoorbeeld de softwareleverancier van ons CRM-systeem;

 • We delen jouw (persoons)gegevens eventueel met de aan ons bedrijf gelieerde vennootschappen wanneer dat noodzakelijk is voor een optimale dienstverlening.

 1. Wanneer je solliciteert op een interne vacature van &Work

Ook van eigen sollicitanten voor de bij ons openstaande interne vacatures verwerken wij persoonsgegevens. Het gaat dan om:

 • Voor- en achternaam;

 • Adres;

 • Telefoonnummer;

 • E-mailadres;

 • Woonadres;

 • Cv met de daarin door jou beschreven (Persoons)gegevens;

 • Functietitel;

 • Ervaringsniveau;

 • Soort dienstverband;

 • Je motivatie voor de vacature;

 • Correspondentie over je sollicitatie;

 • Hoe je ons kent.

Met welk doel?

Wij verwerken deze persoonsgegevens om:

 • Jouw geschiktheid voor een functie te kunnen onderzoeken;

 • Eventueel een werknemer-werkgeverrelatie met je te kunnen aangaan;

 • Overeenkomsten met je te sluiten en uit te kunnen voeren;

 • Jouw persoonlijke ontwikkeling te stimuleren door je opleidingen, trainingen en tests aan te bieden;

 • Relevante personeels-, financiële, uren-, verzuim- en salarisadministratie bij te houden;

 • Onze wettelijke verplichtingen te kunnen nakomen.

Welke grondslag?

Wij verwerken bovenstaande persoonsgegevens omdat wij in sommige gevallen jouw expliciete toestemming hebben ontvangen, of omdat het noodzakelijk is een overeenkomst met jou uit te kunnen voeren. Denk aan de arbeids-, stage-, of opdrachtovereenkomst die je met ons aangaat. Daarnaast verwerken wij de gegevens omdat het noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Bijvoorbeeld onze verplichting om een kopie van de legitimatiebewijzen van medewerkers op te slaan.

Met wie delen wij de (persoons)gegevens (eventueel)?

We delen jouw (persoons)gegevens met partijen voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die we met jou hebben. Denk hierbij aan de softwareleverancier van ons HR-systeem en onze accountant die wij inschakelen om jou uit te kunnen betalen.

 1. Wanneer je als kandidaat of als (potentiële) opdrachtgever contact met ons opneemt

Wanneer je als kandidaat contact met ons opneemt, bijvoorbeeld via het formulier op onze website, of via een ander kanaal (bijvoorbeeld telefonisch, per e-mail of social media), verwerken wij bepaalde (persoons)gegevens:

 • Naam;

 • Telefoonnummer;

 • E-mailadres;

 • De vragen of opmerkingen die je vermeldt in het contactformulier of in jouw bericht.

Wij verwerken ook persoonsgegevens van contactpersonen die werken bij onze zakelijke relaties, zoals klanten of leveranciers. In voorkomende gevallen, zoals wanneer een contactpersoon een offerte opvraagt of een belinspraak inplant, gaat het dan bijvoorbeeld om de voor- en achternaam, functie, telefoonnummer, e-mailadres en correspondentie met deze contactpersoon. Deze gegevens worden alleen gebruikt in het kader van onze dienstverlening en voor het onderhouden van de zakelijke relatie.

Met welk doel?

We gebruiken de door jou verstrekte (persoons)gegevens om je vraag of bericht te beantwoorden en je bijvoorbeeld, afhankelijk van je vraag of opmerking, te adviseren ten aanzien van onze diensten.

Welke grondslag?

De verwerking van bovenstaande (persoons)gegevens is noodzakelijk om, afhankelijk van de reden waarom je contact met ons opneemt, je te adviseren of je te helpen bij je vragen.

Met wie delen wij de (persoons)gegevens (eventueel)?

 • We delen jouw (persoons)gegevens met partijen voor zover dit noodzakelijk is voor het verlenen van de overeengekomen diensten aan jou, bijvoorbeeld onze partners die ons helpen bij het aanbieden en uitvoeren van onze diensten;

 • We delen jouw (persoons)gegevens eventueel met de aan ons bedrijf gelieerde vennootschappen, wanneer dat noodzakelijk is voor een optimale dienstverlening.

 1. Wanneer je je als kandidaat aanmeldt voor een Job Alert/Save Search

Wanneer je op zoek bent naar voor jou interessante vacatures, kun je op onze website een zoekopdracht invoeren, bijvoorbeeld: IT Architect vacatures in Amsterdam met een radius van 20 km. Deze zoekopdracht kun je opslaan (Save Search). Vervolgens ontvang je e-mails als er een nieuwe geschikte vacature live komt die aansluit op jouw zoekopdracht (Job Alert). We verwerken dan de volgende persoonsgegevens:

 • Naam;

 • E-mailadres;

 • Ervaringsniveau;

 • Indien je dit opgeeft: jouw telefoonnummer.

Met welk doel?

We gebruiken de door jou verstrekte (persoons)gegevens om jouw zoekopdracht op te kunnen slaan en je vervolgens relevante vacatures te e-mailen die aansluiten op die zoekopdracht en in specifieke gevallen je ook mailings te kunnen sturen over potentieel interessante ontwikkelingen bij werkgevers. Ook gebruiken we jouw telefoonnummer om je persoonlijk te kunnen benaderen (telefonisch, per WhatsApp of sms) voor relevante vacatures, indien je je telefoonnummer hebt ingevuld.

Welke grondslag?

De verwerking van jouw persoonsgegevens voor bovengenoemde doeleinden is noodzakelijk om jou te kunnen benaderen voor relevante vacatures, met andere woorden om de Job Alert te kunnen uitvoeren. Daarnaast is het ons gerechtvaardigd belang om je om die reden ook te kunnen opbellen, indien je jouw telefoonnummer hebt ingevuld.

Met wie delen wij de (persoons)gegevens (eventueel)?

 • We delen jouw (persoons)gegevens met partijen voor zover dit noodzakelijk is voor het verlenen van de overeengekomen diensten aan jou, bijvoorbeeld onze partners die ons helpen bij het aanbieden en uitvoeren van onze diensten;

 • We delen jouw (persoons)gegevens eventueel met de aan ons bedrijf gelieerde vennootschappen, wanneer dat noodzakelijk is voor een optimale dienstverlening.

 1. Wanneer je als kandidaat een persoonlijkheids- of drijfverentest doet via de website

Je kunt als kandidaat via onze website een gratis persoonlijkheidstest en/of drijfverentest doen. Deze test helpt je bij het ontdekken van jouw talenten, sterke en minder sterke punten. Hetzelfde geldt voor de drijfverentest: door het doen van deze test kom je achter je drijfveren. Met behulp van beide testen kunnen wij je gerichter helpen aan een nieuw baan en kun je ook zelf beter zoeken naar een baan die je bij je past.

We verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Naam;

 • E-mailadres;

 • Ervaringsniveau.

Met welk doel?

We gebruiken de door jou verstrekte (persoons)gegevens om je de testresultaten van de test(s) te kunnen toesturen. Daarnaast gebruiken we jouw e-mailadres om je relevante informatie te sturen, zoals vacaturemailingen of Job-alerts met betrekking tot vacatures die mogelijk kunnen aansluiten op jouw testresultaten. Hiervoor kun je je te allen tijde weer uitschrijven middels het versturen van een e-mail naar privacy@andwork.com.

Welke grondslag?

De rechtsgrond voor onze verwerking van jouw persoonsgegevens voor bovengenoemde doeleinden is jouw uitdrukkelijk verleende toestemming. Je hebt het recht om de verleende toestemming op ieder gewenst moment in te trekken. De intrekking van je toestemming heeft alleen geen invloed op de rechtmatigheid van onze verwerking voorafgaande aan die intrekking.

Met wie delen wij de (persoons)gegevens (eventueel)?

 • We delen jouw (persoons)gegevens met partijen voor zover dit noodzakelijk is voor het verlenen van de overeengekomen diensten aan jou, bijvoorbeeld onze partners die ons helpen bij het aanbieden en uitvoeren van onze diensten;

 • We delen de testresultaten wellicht met potentiële werkgevers, maar alleen als je hier expliciete toestemming voor geeft;

 • We delen jouw (persoons)gegevens eventueel met de aan ons bedrijf gelieerde vennootschappen, wanneer dat noodzakelijk is voor een optimale dienstverlening.

 1. Hoe worden jouw persoonsgegevens beschermd?

Wij begrijpen dat het veilig bewaren van jouw persoonsgegevens erg belangrijk is. De persoonsgegevens die in onder meer onze database zijn opgeslagen worden beschermd tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking door gebruikmaking van adequate elektronische beveiligingstechnieken, volgens de geldende normen voor beveiliging van gegevens. Wij spannen ons in om jouw persoonsgegevens goed te beveiligen, maar houd bij het verzenden van persoonsgegevens rekening met het feit dat de veiligheid van gegevens die via het internet verzonden worden, niet volledig te garanderen is.

Alle partners met wie we jouw persoonsgegevens delen moeten zich aan de beveiligingseisen houden, hierover maken we met deze partijen afspraken in een aparte regeling of verwerkersovereenkomst. Dit geldt ook voor partners die buiten Nederland en/of de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd. Deze partijen kiezen wij zorgvuldig uit. Zo letten wij op of er een behoorlijk niveau van bescherming van persoonsgegevens geldt, vergelijkbaar met de bescherming in de EER. Met deze partijen maken wij afspraken over adequate veiligheidsmaatregelen in een verwerkersovereenkomst.

 1. Hoe lang worden je persoonsgegevens bewaard?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk is en wettelijk is toegestaan. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard, is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. In geval van recruitment voor onze opdrachtgevers bewaren wij persoonsgegevens van kandidaten zo lang als nodig is om het wervingsproces af te ronden. Indien wij redelijkerwijs verwachten in de nabije toekomst ook andere interessante vacatures voor je te hebben, zullen wij je persoonsgegevens voor deze doeleinden voor maximaal 5 jaar bewaren. Je hebt altijd het recht om hier bezwaar tegen te maken; zie hierna.

 1. Inzage, correctie en wijziging en andere rechten die jou toekomen

Door een email te sturen naar privacy@andwork.com kun je:

 • Inzien welke persoonsgegevens wij van jou hebben;

 • Jouw eerder gegeven toestemming intrekken of bezwaar maken tegen een bepaalde verwerking;

 • De gegevens die wij van jou hebben laten wijzigen, als deze bijvoorbeeld onvolledig of onjuist zijn;

 • Verouderde gegevens door ons laten verwijderen, bijvoorbeeld wanneer wij deze wettelijk gezien niet nog langer moeten bewaren;

 • Je gegevens over laten dragen, door bij ons een bundeling van jouw gegevens op te vragen.

Ter bescherming van jouw privacy zullen wij in dit verband jouw identiteit deugdelijk moeten vaststellen om zeker te zijn dat de persoonsgegevens aan de juiste persoon worden verstrekt, of dat de persoonsgegevens van de juiste persoon worden gewijzigd dan wel verwijderd.

Wil je jouw persoonsgegevens inzien, dan ontvang je zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen de wettelijke termijn, een overzicht van jouw persoonsgegevens zoals bij ons bekend uit onze database conform de richtlijnen van de AVG. Wil je jouw persoonsgegevens wijzigen, dan voeren wij deze wijzigingen zo spoedig mogelijk door in jouw persoonlijk profiel. Wil je jouw persoonsgegevens uit onze database laten verwijderen, dan zetten wij deze procedure in werking en stellen we jou op de hoogte conform het door ons aan de hand van de richtlijnen van de AVG opgestelde protocol. Wij informeren je zo spoedig mogelijk, maar altijd binnen de wettelijke termijn na ontvangst van het verzoek, schriftelijk over ons protocol. Een beslissing tot verbetering, aanvulling of verwijdering wordt vervolgens zo snel mogelijk, maar binnen de wettelijke termijn, uitgevoerd. Bij verwijdering van persoonsgegevens zullen wij eventueel een geanonimiseerde archiefkopie van de persoonsgegevens bewaren. De gegevens in deze kopie zijn dan niet meer herleidbaar tot jou als individu.

Indien je je bedenkingen hebt of je je zorgen maakt over de manier waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens, met inbegrip van de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens hebben verwerkt, dan kun je dat aan onze Privacy Officer laten weten via het emailadres privacy@andwork.com. Wij zullen daarop binnen redelijke termijn antwoorden. Ook bestaat de mogelijkheid over onze handelwijze een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens - Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag, of bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit - Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

 1. Contactgegevens

Mocht je vragen hebben over dit Privacy Statement, dan kun je een e-mail sturen aan onze Privacy Officer via privacy@andwork.com of via:

&Work BV

Apollolaan 171

1077 AS Amsterdam

T: 020 – 530 0500

 1. Cookie Beleid

Versie 11 december 2019

1. Inleiding en toepasselijkheid

Op de website van &Work BV ( www.andwork.com) maken wij gebruik van cookies. In dit cookiebeleid informeren we je graag over de wijze waarop &Work cookies gebruikt en met cookies omgaat. In ons Privacy Statement vind je meer informatie over hoe we jouw persoonsgegevens verwerken.

Dit Cookie Beleid is van toepassing op de activiteiten op de bovengenoemde website en apps van de onderneming en merken van &Work BV (hierna: “&Work”). &Work is de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die zij verwerkt via de website en apps.


2. Informatie die we ontvangen via cookies

Sinds 5 juni 2012 is de Telecommunicatiewet (ook wel Cookiewet genoemd) van kracht en sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De E-Privacy Verordening zal daarnaast in de nabije toekomst in werking treden. Deze verordening gaat als specificatie van en aanvulling op de AVG regels bevatten voor het verwerken van persoonsgegevens in het kader van het verzorgen van elektronische communicatie en vervangt de huidige regels daarover in onder meer de Telecommunicatiewet. Op grond van bovengenoemde wetgeving is iedere website verplicht de gebruiker te informeren over cookies.

Cookies zijn tekstbestandjes met gegevens die tijdens het bezoek aan een website via je browser op de harde schijf van jouw apparaat worden opgeslagen en uitgelezen en die bepaalde instellingen en gegevens met het systeem van de desbetreffende website uitwisselen. In deze cookies zit informatie, waaronder (persoons)gegevens, opgeslagen. Door het opslaan van instellingen en gegevens kan onze website de inhoud op jouw wensen af stemmen en wordt het gebruik voor jou gemakkelijker, bijvoorbeeld omdat bepaalde gegevens zodanig worden opgeslagen, dat je ze bij elk volgend bezoek niet steeds weer hoeft in te voeren.


3. Soorten cookies: algemene uitleg

I. Tijdelijke en permanente cookies

 • Tijdelijke cookies worden verwijderd wanneer je browser afgesloten wordt. Deze cookies gelden alleen voor de lopende sessie en worden dus ook wel sessie-cookies genoemd.

 • Permanente cookies blijven op jouw apparaat staan, ook nadat je browser afgesloten is.

Onder permanente cookies vallen:

 • Technisch noodzakelijke cookies.
  Deze cookies zijn noodzakelijk om de technische werking van onze website, apps of diensten mogelijk te maken.

 • Functionele cookies.
  Dit zijn cookies die gebruikt worden voor het leveren van functionaliteit. Hiermee worden bijvoorbeeld jouw inloggegevens bewaard. Ook worden cookies gebruikt om instellingen en voorkeuren te onthouden.

 • Niet-functionele cookies.
  Hiermee wordt jouw bezoekgedrag geregistreerd.

II. Onderscheid niet-functionele cookies:

Niet-functionele cookies kunnen weer worden onderverdeeld in vier verschillende soorten:

 • Directe (first-party) cookies. Deze worden geplaatst door de website die je bezoekt. Bijvoorbeeld: je surft naar onze website, vervolgens plaatsen wij een cookie om bij te houden welke vacature of diensten je bekijkt. Bij een volgend bezoek aan onze website kunnen we dan op basis van je eerdere bezoek bijvoorbeeld een andere relevante vacature tonen.

 • Indirecte (third-party) cookies. Deze worden gebruikt door adverteerders die op websites van andere bedrijven gerichte aanbiedingen doen op basis van surfgedrag.

 • Analytische cookies. Dit wordt gebruikt voor het verzamelen van gepseudonimiseerde bezoekgegevens. Zie hierna voor meer informatie onder “Google Analytics”.

 • Marketing cookies. Wij maken op onze website gebruik van cookies voor commerciële en promotionele doeleinden. Deze cookies worden gebruikt om relevante informatie en gepersonaliseerde uitingen, zoals vacatures die op jouw zoekgedrag aansluiten, aan jou te tonen op andere websites. Dit type cookies wordt ook door externe partijen geplaatst.

4. Welke cookies gebruikt &Work?

Wanneer je onze website bezoekt, gebruiken wij bepaalde (typen) cookies, voor bepaalde doelen en met bepaalde vervaldata. We gebruiken op onze website functionele en analytische cookies, alsmede marketing cookies om je relevante content te kunnen aanbieden. Het gaat dan om de volgende cookies:

Van welke organisatie is de cookie afkomstig?

Cookienaam

Welke functies hebben de cookies?

Op welk domein worden de cookies geplaatst?

Levensduur cookie?

&Work

accepted-cookies

Functioneel

.andwork.com

1 jaar

&Work

pageviewCount

Functioneel

.andwork.com

1 maand

&Work

prod_andwork_session

Functioneel

.andwork.com

1 dag

&Work

XSRF-TOKEN

Functioneel

.andwork.com

1 dag

&Work

blogandwork-acceptedcookies

Functioneel

blog.andwork.com

1 jaar

&Work

PHPSESSID

Functioneel

blog.andwork.com

1 jaar

Google

_ga

Analytisch

.andwork.com

2 jaar

Google

_gat_UA-140200700-2

Analytisch

.andwork.com

sessie

Google

_gid

Analytisch

.andwork.com

1 dag

Hotjar

_hijd

Analytisch

.andwork.com

1 jaar

Hotjar

_hjIncludedInSample

Analytisch

andwork.com

1 jaar

Wettelijk gezien mogen wij cookies op jouw apparaat opslaan indien deze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website of wanneer deze analytisch zijn én de cookies privacy-vriendelijk zijn ingesteld. Voor alle andere soorten cookies hebben wij jouw toestemming nodig. Hierbij geldt dat wij steeds vragen of je toestemming geeft voor deze cookies. Let op: geef je ons geen toestemming om marketing cookies te plaatsen? Dan kan het nog steeds zijn dat je advertenties van ons ziet; maar deze advertenties hebben we dan niet gebaseerd op jouw online gedrag.

Onthoud dat &Work niet kan instaan voor het privacy beleid van de derden wiens third-party-cookies op jouw apparaat terecht komen. Daarvoor verwijzen wij je naar de website van de betreffende derde.

5. Waarom gebruikt &Work cookies?

&Work gebruikt cookies bijvoorbeeld om:

 1. Onze website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken en om het direct online solliciteren met een geüpload cv mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan onze website niet naar behoren werken (functionele cookie);

 2. Te zorgen dat we jou de vacatures en/of diensten kunnen laten zien waarvan wij denken dat je daar interesse in hebt;

 3. De doeltreffendheid van onze marketingcampagnes te onderzoeken door middel van marketing cookies (niet-functionele directe cookie). We maken hier gebruik van om relevante informatie en gepersonaliseerde uitingen, zoals advertenties die op jouw zoekgedrag aansluiten, aan jou te tonen op onze website en op andere websites;

 4. De datum en het tijdstip waarop je onze website bezoekt te registreren om een overzicht te krijgen van het totaalaantal bezoekers van onze website en de bezochte pagina’s. Deze gegevens verschaffen ons informatie over het gebruik van onze website. De informatie wordt niet gebruikt om te weten wie je bent, maar alleen om een bezoek aan onze site te analyseren (analytische niet-functionele cookies, zie onderstaand bij Google Analytics);

 5. Onze website te verbeteren voor gebruikers, bijvoorbeeld door gebruik van de applicatie HotJar. Wij houden hiermee bij waar op een pagina op onze website clicks plaatsvinden en hoe en waar op een bepaalde pagina gescrold wordt, bijvoorbeeld om te zien of de informatie op onze website goed te vinden is, zodat we onze website daarop kunnen aanpassen (analytische niet-functionele cookies, zie verder het privacy statement van HotJar: https://www.hotjar.com/privacy ).


6. Google Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Wij gebruiken Google Analytics omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van onze website kunnen optimaliseren.

We mogen de door Google Analytics verzamelde persoonsgegevens van onze websitebezoekers verwerken zonder voorafgaande toestemming. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website wordt namelijk gekoppeld aan het geanonimiseerde en niet voor &Work inzichtelijke IP-adres, en wordt vervolgens doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Aangezien IP-anonimisering geactiveerd is op deze website, wordt jouw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in de andere lidstaten die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort. Dit betekent technisch gezien dat het laatste octet van jouw IP-adres is gemaskeerd. Daarnaast hebben wij in de instellingen van Google Analytics ‘gegevens delen’ uitgezet. Tot slot maken wij geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics-cookies en hebben we met Google een verwerkersovereenkomst gesloten.

Ten behoeve van &Work zal Google deze informatie verwerken om bij te houden hoe je onze website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteiten voor &Work op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik.

Je kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door in jouw browser de daarvoor geëigende instelling te kiezen, waarover hierna meer. Wij wijzen je er echter vriendelijk op dat je in dat geval misschien niet alle mogelijkheden van onze website kunt benutten. Bovendien kun je voorkomen dat de door het cookie verzamelde en aan jouw gebruik van onze website gerelateerde gegevens (inclusief IP-adres) aan Google worden verzonden, bewaard en dat deze door Google worden verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en installeren:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl


De volgende URLS kunnen je daarnaast helpen je instellingen te wijzigen:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Google Chrome: http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

7. Social Media buttons
Indien je een social media button tegen komt op onze website, bevatten die buttons geen cookies die door &Work worden gebruikt. Als je op de button klikt, verlaat je onze website en kom je terecht bij bijvoorbeeld LinkedIn, Facebook of Twitter. Vanaf dat moment geldt het privacy statement en cookiebeleid van het desbetreffende platform. Indien je vragen hebt over hoe deze media omgaan met privacy en cookies, raadpleeg dan de websites van deze media zelf.


8. Conversiepixels

Een conversiepixel is een stukje code waarmee conversies doorgemeten kunnen worden. Wij plaatsen deze op een websitepagina wanneer een sollicitatie succesvol is afgerond. Met zo'n pixel kunnen we het succes van onze marketing campagnes doormeten en kunnen we campagnes optimaliseren.

Overzicht conversiepixels &Work en bijbehorende privacy statements:

Adzuna https://www.adzuna.nl/privacy-policy.html

Indeed https://www.indeed.nl/legal

Werkzoeken.nl https://www.werkzoeken.nl/privacy/

Daisycon https://www.daisycon.com/en/legal/

Facebook https://www.facebook.com/policies/cookies/

LinkedIn https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy


9. Zelf cookies beheren
Via de browserinstellingen op jouw apparaat kun je reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg indien nodig de helpfunctie van jouw browser.

De meeste internetbrowsers zijn in eerste instantie zo ingesteld dat zij automatisch cookies accepteren. Indien je niet wil dat onze website cookies opslaat op jouw apparaat, kun je jouw browserinstellingen wijzigen waardoor je eerst een waarschuwing krijgt voordat bepaalde cookies worden opgeslagen. Ook kun je je instellingen wijzigen waardoor jouw browser het merendeel van onze cookies weigert of enkel bepaalde cookies van derde partijen. Je kunt ook je toestemming voor cookies verwijderen door de reeds opgeslagen cookies te verwijderen.

Let op: als je cookies weigert en/of verwijdert, kun je niet altijd van alle mogelijkheden van onze website gebruik maken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor het apparaat én de browser waarop je deze handeling uitvoert. Indien je gebruik maakt van meerdere apparaten en/of browsers moet je de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig herhalen.

10. Contactgegevens

In ons Privacy Statement kun je lezen welke privacy rechten je kunt uitoefenen (inzage, correctie-, verwijderings-, beperkings- of overdrachtsverzoek en recht van verzet). Indien je contact met ons wil opnemen met betrekking tot vragen of opmerkingen over dit Cookie Beleid, kan dat via de volgende contactgegevens:

&Work BV

Apollolaan 171

1077 AS Amsterdam

T: 020 – 530 0500

privacy@andwork.com

 1. Wijzigingen aan het Privacy Statement en Cookiebeleid


Het Privacy Statement kan eenzijdig worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website. Wij raden aan om regelmatig onze website te checken.

Het Cookie Beleid is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden van onze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van onze websites kunnen leiden tot wijzigingen in dit beleid. Het is daarom raadzaam om ook regelmatig dit Cookie Beleid te raadplegen.